Đăng ký

 Các nội dung có dấu * là bắt buộc

Tên tài khoản : *

Mật khẩu : *

Mật khẩu cần tối thiểu 7 ký tự và có ít nhất 1 ký tự đặc biệt.

Nhập lại mật khẩu : *

Câu hỏi bảo mật : *

Câu trả lời bảo mật : *

Tên : *

Họ đệm : *

Số di động : *

Số di động cần nhập đúng định dạng, Ví dụ: 0987654321 hoặc 84987654321

Email : *

Email cần nhập đúng định dạng, Ví dụ: abc@yahoo.com

Tỉnh/Thành phố :

Địa chỉ :

Điện thoại :

Fax :

  Tôi đồng ý với các điều khoản của Keywordz

  ĐĂNG KÝ

Hướng dẫn đăng ký

Bước 1 : Bạn hãy nhập các thông tin yêu cầu trên giao diện:

  • - Tên đăng nhập: Chiều dài tối thiểu 6 ký tự, không có ký tự đặc biệt, không có khoảng trắng, không trùng với tên đăng nhập đã tồn tại trong hệ thống.
  • - Mật khẩu: Chiều dài tối thiểu 7 ký tự, không có khoảng trắng, có tối thiểu một ký tự đặc biệt.
  • - Số di động: Nhập theo đúng chuẩn và yêu cầu bắt buộc. Sau khi đăng ký thành công, hệ thống sẽ gửi mã kích hoạt vào số diện thoại này. Số này còn có vai trò dùng thử trong quá trình tìm hiểu các dịch vụ của hệ thống.
  • - Email: Đăng ký email theo đúng chuẩn, ví dụ: abc@yahoo.com. Email này dùng để nhận thông tin tạo và kích hoạt dịch vụ cũng như thông tin từ nhà cung cấp. Mỗi địa chỉ email hợp lệ chỉ dùng để đăng ký 1 tài khoản.
  • - Câu hỏi bảo mật và câu trả lời bảo mật dùng để lấy lại mật khẩu trong trường hợp quên mật khẩu.

Bước 2 : Thực hiện đăng ký (Sau khi bạn nhập đủ các thông tin trên giao diện, nhấn nút "ĐĂNG KÝ"). Hệ thống sẽ kiểm tra các thông tin bạn đã nhập. Nếu các thông tin đã đúng, hệ thống sẽ thông báo đăng ký thành công.

Bước 3 : Bạn hãy kích hoạt tài khoản thông qua mã số mà hệ thống đã gửi vào điện thoại của bạn. Sau khi đăng ký thành công, hệ thống sẽ gửi về điện thoại của bạn một mã số kích hoạt. Bạn dùng mã số này để kích hoạt cho tài khoản mà bạn vừa đăng ký.